FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Svensk analyse: Frosne grøntsager er lige så sunde som friske

Nye analyser viser at dybfrosne grøntsager som helhed indeholder lige så mange vitaminer og mineraler som tilsvarende friske grøntsager. I visse tilfælde indeholder de frosne grøntsager endda forholdsvis større mængder af de vigtige næringsstoffer. Det slår svenske Findus nu fast.
07.04.10: Friske grøntsager er ofte blevet transporteret og lagret længe inden de når butikshylderne. Frosne grøntsager er på sin side blevet blancheret inden indfrysning. Hvordan påvirker de forskellige lagringsmetoder den næringsværdi, som grøntsagerne har når forbrugerne spiser dem? For at få klarhed over dette spørgsmål har Findus haft den uafhængige analysevirksomhed Eurofins til at analysere seks forskellige almindelige grøntsager.

– Resultatet i vores analyse ligger helt på linje med den seneste forskning på området. Frosne grøntsager har overordnet set et lige så højt indhold af vitaminer og mineraler som friske. Analysen viste visse forskelle for enkelte grøntsager, visse til fordel for friske og andre til fordel for frosne grøntsager. Vi kan kun konstatere, at det bedste er at kombinere frosne og friske grøntsager, men det vigtigste er, at man spiser grøntsager til hvert måltid, siger Rolf Stegmark, forskningsansvarlig for dyrkning af grøntsager hos Findus Sverige AB.

I analysen sammenlignede man gulerod, spinat, blomkål, broccoli, haricots verts og ærter. Prøver blev købt ind og analyseret ved to forskellige lejligheder, i februar respektive august 2008. Analyserne omfattede blandt andet C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, folsyre, jern, kalcium, kalium og magnesium.

Resultaterne i korte træk: 
  • Frosne grøntsager holder et mere jævnt næringsværdiniveau end friske
    - Friske grøntsager taber betydelige mængder C-vitamin pga. lange lagringstider
  • Frosne haricots verts havde 12 gange højere C-vitaminindhold end friske
  • Frosset broccoli havde 3½ gange højere C-vitaminindhold end frisk
  • Indholdet af E- og A-vitamin er cirka det samme i frosne og friske grøntsager
  • E-vitaminniveauerne i de frosne grøntsager er højere end tidligere værdier publiceret af det svenske Livsmedelsverket
  • Mineralindholdet er ens i friske og frosne grøntsager med undtagelse af frisk spinat, som har et højere indhold af samtlige mineraler, frem for alt jern
  • Betydelige mængde mineraler skylles bort ved forbrugernes tilberedning af friske grøntsager

– Andre videnskabelige studier har undersøgt, hvordan næringsværdien i grøntsager påvirkes af, hvordan de er blevet opbevaret, håndteret og tilberedt. Og disse viser, i lighed med Eurofins analyse, at indholdet af nyttige vitaminer og mineraler ikke påvirkes negativt af at råvaren har været frosset, lyder det fra Findus, der også oplyser, at der i løbet af kort tid vil blive publiceret en norsk analyse med tilsvarende resultater i Journal of Science Food and Agriculture.

Findus har sine rødder i den skånske muld, og har i dag hovedsæde i Bjuv, der ligger øst for Helsingborg. Findus, der også har et dansk selskab, en del af den internationale Findus Group koncernen, ejet af Lion Capita, der skal være et af Europas førende "private equity" selskaber, der har specialiseret sig i konsumentvarer.

Fotos: Findus

GS

Print Send