FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Verdens madspild er enormt

Verdens madspild er enormt

Hvor mange af verdens sultende mennesker ville verdens madspild kunne brødføde? Hvor mange fødevarer går egentlig tabt på en global skala? Hvor mange liter vand medgår til at producere et kilo kød? Hvem indtager tredjepladsen som verdens største udleder af drivhusgasser? Hvor mange af verdens æbler når aldrig ud til forbrugerne?
05.05.14: Organisationen SAVE FOOD, der er et fælles initiativ fra FAO (FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation) og Messe Düsseldorf GmbH mod det verdensomspændende madspild, trommer i de kommende dage - den 7. og 8. maj, eksperter fra erhvervslivet, regeringer og det offentlige liv sammen på en stor todages konference i forbindelse Interpack 2014. Formålet er at drøfte spørgsmålet om madspild. Blandt talerne på konferencen er fra dansk side bl.a. Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad.

Som optakt til konferencen har SAVE FOOD udsendt en række bemærkelsesværdige tal, som for en stor dels vedkommende er baseret på forskellige FAO-rapporter. Vi har valgt at bringe et uddrag af disse nedenfor, og de rummer naturligvis svarene på spørgsmålene i indledningen:

 

En fjerdedel af verdens nuværende madspild ville være tilstrækkeligt til at brødføde 870 millioner sultende mennesker. I øjeblikket lider 842 millioner mennesker stadig af sult, hvilket er omkring en ottendedel af verdens befolkning. Men blot 25 procent af den mad, der smides væk eller bliver ødelagt på grund af forkert opbevaring eller transportskader kunne altså nemt dække den værste fødevaremangel.
Kilde: SAVE FOOD
 
År efter år bliver omkring 1,3 milliarder tons mad smidt væk, fordi de er rådnet på grund af forkert opbevaring eller utilstrækkelige transportmuligheder, eller fordi de ikke opfylder de æstetiske krav fra detailhandlere eller forbrugere. Dette svarer til omkring en tredjedel af den samlede produktion af fødevarer. Disse fødevarer svarer til produktionen på 28 procent af alle de tilgængelige agerjorde.
Kilde: SAVE FOOD
 
Værdien af madspildet på globalt plan er 990 milliarder dollars. Det er cirka syv gange det beløb, der blev brugt på udviklingsbistand i hele verden i 2011/2012 - hvilket var omkring 134 milliarder dollar. For at sætte tallet yderligere i perspektiv, så var Belgiens statsbudget på lige under 266 milliarder dollar i 2012. Værdien af den mængde mad, der går til spilde - altså smidt væk, men stadig er spiseligt - er omkring 680 milliarder kroner i de industrialiserede lande. I udviklingslandene beløber madspildet sig til omkring 310 milliarder dollars.
Kilde: SAVE FOOD
 
En femtedel af den globale kødproduktion på 263 millioner tons om året forbruges ikke, men bliver smidt væk. Dette svarer til en vægt på ca. 75 mio. køer. Og sammenlignet med produktionen af det plantebaserede madspild, så vedrører spildet i kødproduktionen ikke blot dyrene selv, men også - og endda i højere grad - de nødvendige ressourcer til at opdrætte dem. 3,9 milliarder hektar af de ca. 5 milliarder hektar jord, der anvendes til landbrug anvendes direkte eller indirekte til fremstilling af dyre-baserede fødevarer. Generelt anvendes en tredjedel af jordens samlede overfladeareal i øjeblikket til kvægdrift.
Ud over denne arealanvendelse er vand nødvendigt til kvægopdræt - både direkte og indirekte til det ønskede foder. Kvægavlere forbruger mere end 15.000 liter vand til et kilo oksekød, lige under 6.000 liter til svinekød og 4.300 liter vand til fjerkræ.

Kilde: SAVE FOOD
 
40% af alle fødevarer, der produceres i de mindre udviklede lande fordærver hver dag, før de når frem til forbrugerne. Dette er altså lidt mindre end halvdelen af alle tilgængelige fødevarer i disse lande, og det har også konsekvenser for de knappe lokale ressourcer, såsom jord, vand og energi. Disse "investeringer" er således uigenkaldeligt tabt.
Kilde: SAVE FOOD
 
CO2-aftrykket for det globale madspild udgør, hvad der svarer til 3,3 giga tons CO2-udledninger. Sammenlignet med CO2-udledningen i de enkelte lande rangerer denne volumen på tredjepladsen blandt verdens største udledere af drivhusgasser efter Kina og USA. Det betyder helt konkret, at drivhusgasser forbundet med produktion, forarbejdning, transport og oplagring af alle ikke-forbrugte fødevarer svarer til omtrent halvdelen af, hvad både Kina og USA udleder i atmosfæren. Til sammenligning udgjorde udledningen af drivhusgasser i forbindelse med vejtrafikken i hele USA 1,5 giga tons i 2010.
Kilde: SAVE FOOD
 
45% af den frugt og de grøntsager, der er blevet produceret på verdensplan forbruges ikke, men går tabt. Med undtagelse af rødder og knolde er der intet andet fødevaresegment, hvor spildet er så højt på internationalt plan. Det være sig kiwi, mango eller gulerødder, næsten halvdelen af disse afgrøder når aldrig ud til forbrugeren. De bliver dårlige, rådner eller bliver smidt væk, fordi de ikke (eller ikke længere) lever op til visse detailsalgskriterier. 45% af den globale produktion svarer nogenlunde til 3700 milliarder æbler.
Kilde: SAVE FOOD

SAVE FOOD blev lanceret af FAO og Messe Düsseldorf GmbH i Düsseldorf i maj 2011 ved en international konference afholdt i forbindelse med Interpack, verdens største emballagemesse. Siden begyndelsen af 2013 er initiativet også blevet støttet af FN’s miljøprogram, UNEP. SAVE FOOD søger at netværke mellem de relevante aktører i erhvervslivet, offentlige myndigheder og forskning, fremme dialog og bidrage til at finde løsninger langs fødevareværdikæden. Et andet mål er at igangsætte og fremme særlige SAVE FOOD-projekter med støtte fra industrien.

Foto fra udstillingen på Interpack i 2011: Messe Düsseldorf / Constanze Tillmann
Print Send