FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > FOODobserver mener > Rider ikke samme årti, som man sadler!

FOODobserver mener

Chefredaktør
Gitte Søndergaard:

Rider ikke samme årti, som man sadler!

Chefredaktør
Gitte Søndergaard:
09.07.14: I disse spalter har vi jævnligt beskæftiget os med akrylamid og risikoen for at dette stof kunne være cancerfremkaldende. For eksempel skrev vi undervejs: ”Opdagelsen af akrylamid i opvarmede fødevarer sendte i 2002 chokbølger ud i hele verden”. Og: ”Bevismaterialet hober sig støt og roligt op og peger på, at akrylamid i fødevarer udgør en risikofaktor i forbindelse med kræft.”

Men fortrøstningsfulde føjede vi også løbende til: ”EU-Kommissionen reagerede hurtigt, og i DG Research Framework Programme 6 (FP6) blev HEATOX etableret som et strategisk målrettet undersøgelsesprojekt. Dette treårige projekt er bl.a. mundet ud i, at der er blevet fundet en sikker analysemetode til at bestemme indholdet af akrylamid i fødevarer, og at der er fundet faktorer og metoder som kan mindske opbygningen af akrylamid i kartoffelprodukter og brød” (2007).

Vi har også rapporteret at: ”Efterfølgende forbedringer af produktionsmetoderne dog har sat fødevareindustrien i stand til at reducere niveauerne for akrylamid.” Blandt andet eksemplificeret med at et dansk forskningssamarbejde har vist at visse antioxidanter kan reducere dannelsen af akrylamid i fødevarer, at norske forskere ved hjælp af mælkesyre har fundet løsningen på, hvordan man kan undgå akrylamid i stegte kartoffelprodukter. Eller at Novozymes skulle have udviklet en ny løsning til reduktion af akrylamid-niveauerne i kaffe osv.

Så egentlig kunne man have den opfattelse, at der til stadighed blev og bliver arbejdet på at komme denne problematik til livs, blandt andet fra EU’s side.

MEN, vi er altså alligevel ikke nået længere end at den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, nu igen er i færd med at foretage en videnskabelig vurdering. Se artiklen ”Akrylamid kan øge risikoen for at udvikle kræft”, hvoraf det fremgår, at DTU Fødevareinstituttet sammen med tilsvarende institutter i Sverige, Tyskland og Frankrig i 2012 opfordrede EFSA til at lave en opdateret risikovurdering på baggrund af en stigende bekymring om stoffets sundhedsskadelige effekt.’

Indtil videre er EFSA’s nuværende arbejde mundet ud i en foreløbig videnskabelig vurdering, der (endnu en gang) slår fast, at akrylamid i maden potentielt øger risikoen for at udvikle kræft. Denne vurdering er sendt i høring med svarfrist den 15. september i år, og den endelige vurdering forventes at foreligge midt i 2015. Derefter kan den bruges af EU og de enkelte medlemslande til at overveje relevante forholdsregler.

EFSA og organets forgænger har været involveret i sagen siden 2002, hvor svenske forskere slog alarm om en potentiel sundhedsrisiko. Og man har siden offentliggjort flere videnskabelige redegørelser og risikovurderinger, som ikke entydigt har kunnet slå fast, at akrylamid udgør en risiko, men som heller ikke har kunnet udelukke det.

Disse risikovurderinger er af EU-Kommissionen blevet udmøntet i vejledende grænseværdier i såkaldte henstillinger (der skal tilskynde medlemsstaterne til at gennemføre undersøgelser, hvis akrylamidindholdet i en given fødevare overstiger den vejledende grænseværdi).

Og når EFSA seneste vurdering foreligger i færdig form, vil Kommissionen vurdere situationen og træffe beslutning om yderligere foranstaltninger, der måtte være nødvendige. Det indebærer jævnfør seneste henstilling fra Kommissionen sandsynligvis, at man erstatter denne med en ny henstilling, der rummer skærpede vejledende grænseværdier.

Men dermed taler vi om en proces, der - når en ny henstilling med vejledende værdier foreligger - vil være mindst 13 år lang ... Hvilket med almindelige forbrugerøjne, der kan være udsat for en øget risikoen for at udvikle kræft, kan synes meget lang. Og der er både store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser på spil. Har man virkelig, i denne lange proces, tilgodeset det ellers berømmede forsigtighedsprincip tilstrækkeligt?

Print Send  

Læs tidligere artikler:
 
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)
22.03.18:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)
01.02.16:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)
29.05.15:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)
23.09.14:
(Chefredaktør Gitte Søndergaard)