FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Miljø- og klimahjørnet

Lantmännen:

Bæredygtig dyrkningsmetode giver 20 procent lavere klimapåvirkning

Lantmännen:
04.08.15: Svenske Lantmännen har udviklet en dyrkningsmetode der tilgodeser klima og natur, og det skal være den første af sin art i verden i forsyningskæden for korn. Den nye dyrkningsmetode skal kunne producere korn med op til 20 procent lavere klimabelastning. Dyrkningsmetoden sakl også bidrage til en øget biodiversitet og forventes at styrke det svenske landbrugs konkurrenceevne. Allerede nu vokser 60.000 tons hvede med lavere klimabelastning på svenske marker rundt omkring i landet.

Fødevareforbrugets klimapåvirkning i hele kæden fra jord til bord står for omkring en fjerdedel af de globale drivhusgasemissioner og dyrkningen står for det meste af påvirkningen. Det oplyser Lantmännens, der betegner sin nye dyrkningsmetode som en del af løsningen på de klima- og miljømæssige konsekvenser som fødevareproduktion, og især dyrkning, har.

Den nye dyrkningsmetode rummer krav om økodrift, brug af såkaldt BAT-gødning, dvs. mineralgødning fremstillet med Best Available Technology (der indebærer, at udledningen af drivhusgasser reduceres), brug af en såkaldt N-sensor ved spredning af gødning samt at landmanden efterlader usåede arealer - såkaldte lærkeruder, således at lærken kan lande og finde føde

– Som en førende aktør i værdikæden, har vi et særligt ansvar for at udvikle landbruget i en ansvarlig og bæredygtig retning. Lantmännen vil fortsat bidrage til udviklingen af både konventionelt og økologisk landbrug og drage fordel af innovationer, der skaber betingelser for en mere bæredygtig fødevareproduktion. Vores ambition er at drive udviklingen fremad og arbejde for et mere levedygtigt landbrug, siger Per Olof Nyman, adm. direktør og koncernchef for Lantmännen.

Lantmännen har udviklet dyrkningsmetoden sammen med deres ejere, svenske landmænd. Og det har været muligt fordi Lantmännen opererer i hele værdikæden fra jord til bord og har en omfattende forsknings- og udviklingsvirksomhed. Den nye dyrkningsmetode kan ifølge selskabet gøre en stor forskel, fordi den reducerer de miljømæssige konsekvenser af det konventionelle landbrug, som tegner sig for omkring 90 procent af det dyrkede areal i Sverige. Dyrkningsmetoden er også en måde for landmanden at øge værdien på kornet og dermed at tjene mere, da udbyttet pr. hektar ikke skal blive påvirket.

– Den nye dyrkningsmetode skaber flere forretningsmuligheder for både individuelle avlere og for det svenske landbrug. Vi vil helt sikkert se flere dyrkningskoncepter i fremtiden, der vil styrke værdien i hele værdikæden og bidrage til et konkurrencedygtig svensk landbrug, siger Johan Andersson, divisionschef hos Lantmännen Lantbruk.

– Forbrugernes interesse for fødevarernes oprindelse og hvordan de er produceret, er konstant stigende. Gennem vores mere bæredygtig dyrkningsmetode, kan vi tilbyde en endnu mere bæredygtig hvede. En hvede tilgodeser forbrugernes efterspørgsel efter både bæredygtige råvarer og langsigtet ansvar for miljøet, siger Krister Zackari, adm. direktør for Lantmännen Cerealia.

Foto: Lantmännen

GS

Print Send