FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Miljø- og klimahjørnet > Vi skal vide mere om marine virkemidler

Miljø- og klimahjørnet

Eva Kjer:

Vi skal vide mere om marine virkemidler

Eva Kjer:
15.12.15: Kvælstofregulering foregår ikke kun på markerne. Muslinger, søstjerner og stenrev i havet kan muligvis få en vigtig rolle i den fremtidige miljøindsats. Derfor vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen have mere viden om, hvordan man reducerer kvælstofniveauet direkte i hav og fjord.

Marine virkemidler som muslingeopdræt, dyrkning af tang, etablering af stenrev, dyrkning af søstjerner og genetablering af ålegræs kan muligvis hjælpe med at holde kvælstofniveauet nede i vandmiljøet og begrænse iltsvind. Men der mangler fortsat viden om, hvilken effekt de enkelte virkemidler har.

– For at forbedre vores vandmiljø skal vi reducere udledningen af kvælstof til hav og fjorde. I dag gør vi det primært på markerne og stort set ikke direkte i havet. Der er god grund til at få mere viden om marine virkemidler, for måske kan tang, muslinger og søstjerner mindske iltsvind og kvælstofindholdet i fjorde og kystvande. Samtidig er det virkemidler, der ikke påvirker landmandens produktion, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

For at styrke udviklingen af marine virkemidler har Miljø- og Fødevareministeriet netop afsat 20 mio. kroner til at etablere et stenrev i Limfjorden. I Skive er der etableret et fuldskalaforsøg med muslingeopdræt, og som noget helt nyt skal DTU undersøge, om dyrkning af søstjerner kan anvendes til at fjerne kvælstof som en sidegevinst til, at de bruges som foder.

Minivådområder et veldokumenteret virkemiddel
Ministeren understreger, at det er afgørende, at erhverv, myndigheder, forskningsinstitutioner og NGO’er går sammen om at tænke i nye baner:

– Det er nødvendigt, at der bliver tænkt på tværs for at finde løsninger, hvor vores miljømål er i balance med en bæredygtig landbrugsproduktion. Minivådområder er et godt eksempel på, at det godt kan betale sig at investere tid og penge i at undersøge idéer til kvælstofreduktioner. Minivådområder er i dag ved at være klar til at blive etableret som virkemiddel, hvor der er relativt stor sikkerhed om effekten, siger Eva Kjer Hansen.

Arkivfoto: FOODobserver©

GS

Print Send