FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Fisk påvirkes af antidepressiv medicin i vandet

Hundredtusindvis af svenskere tager antidepressiv medicin - men præparaterne går ofte lige igennem kroppen og gennem kloaksystemer og rensningsanlæg ud i søer og vandløb. I sin doktorafhandling "Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors in the Environment – Effects of Citalopram on Fish Behaviour" ser en svensk forsker klare adfærdsændringer hos fisk, der lever i vand med spor af antidepressiv medicin.
16.06.17: Store mængder af antidepressive præparater havner - via kloaksystemer og rensningsanlæg, i forskellige vandløb. Martin Kellner, forsker ved Institut for Natur, Miljø og Teknologi på Södertörn Universitet, har i sin ph.d.-afhandling undersøgt, hvordan det påvirker fiskene.

– Afhandlingen undersøger de adfærdsmæssige virkninger af antidepressiva i fisk. Jeg har sat mig for at se på en gruppe af antidepressiva kaldet selektive serotonin reuptake hæmmere, SSRI, siger Martin Kellner.

Sammen med andre forskere på Södertörn Universitet har Martin Kellner udført forskellige forsøg på især hundestejle, en fiskeart, der er almindelig i den nordlige halvkugle, og som lever i ferskvand samt salt- og brakvand, især i Østersøen. Forsøg blev også udført med zebrafisk. I flere undersøgelser blev indfangede hundestejle og zebrafisk anbragt i akvarier med lave niveauer af det antidepressive middel citalopram over en række uger.

De hundestejler og zebrafisk, som levede i akvarier med lave niveauer af citalopram, var mindre følsomme over for stress, hvilket ifølge forskerne i naturen, kan det føre til mere risikabel adfærd, og øget risiko for at blive spist af rovdyr. Fiskerne fik også kraftigt reduceret appetitten, hvilket kan føre til ringere evne til at klare perioder med sult og faldende fertilitet.

– Generelt har vi brugt sådanne eksponeringsniveauer af antidepressiv medicin, som du kan finde uden for et rensningsanlæg, og opefter. Samtidig har vi i disse særlige eksperimenter kun set på ét præparat, i virkeligheden er der ofte en cocktail af mange forskellige lægemidler og andre stoffer, som påvirker på forskellig vis. Det er svært at sige, hvordan fiskene påvirkes i det naturlige miljø; det er specifikt fra vandløb til vandløb, siger Martin Kellner.

Martin Kellner og hans kolleger udsat også fiskeembryoner for citalopram. – Og da de blev voksne, de var mere forstyrrede, mere aggressive og foretog flere udfald mod fødevarer sammenlignet med fisk i den kontrolgrup, vi havde. Disse former for eksperimenter med embryoner ikke er blevet foretaget på fisk før, siger han.

Foto: Södertörn Universitet

GS
Print Send