FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Kun få fund af antibiotika i svinekød

Forbrugerne behøver ikke at frygte antibiotikarester i kamstegen eller koteletten. For medicinrester i slagtede danske svin er en sjældenhed. Kun i 1 ud af 3.500 prøver blev der i 2016 fundet antibiotika på et niveau over grænseværdien. Der blev hverken fundet rester af væksthormoner eller andre forbudte stoffer.
21.06.17: Det fremgår af Fødevarestyrelsens seneste indberetning til den fælles overvågning af fødevarekvaliteten i EU. Tallene dækker 2016 og ligger på linje med resultaterne fra tidligere år.

– Disse tal viser, at vi har høj fødevarekvalitet i Danmark. Det kan vi glæde os over, men resultaterne er også til stor gavn for danske fødevares omdømme i udlandet og for dansk eksportmuligheder, siger veterinærdirektør Per Henriksen, Fødevarestyrelsen.

Udover Fødevarestyrelsens antibiotikaprøver tager slagterierne selv over 12.000 prøver. Resultaterne herfra flugter med Fødevarestyrelsens.

Når der ikke er medicinrester i svinekød skyldes det, dels at Danmark har et lavt og faldende forbrug af antibiotika i forhold til andre lande, dels at grisene typisk får antibiotika, når de er små. Det danske antibiotikaforbrug i landbruget faldt fra 2009 til 2016 med 25 procent.

Heller ikke i dansk oksekød fandt Fødevarestyrelsen medicinrester, oplyses det.

Arkivfoto: FOODobserver

GS
Print Send