FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Ønsker flere svenske producenter af grønt protein

RISE (Research Institutes of Sweden) har en vision: svensk landbrug skal være en storstilet producent af proteinråvarer fra hestebønner og søde lupiner. Nu arbejder forskere med aktørerne i fødevareindustrien i et projekt, der vil resultere i prototyper af vegetabilske proteinprodukter til den svenske fødevareindustri.
29.06.17: Efterspørgslen stiger efter plantebaserede proteinkilder, og man taler om et igangværende "proteinskift", hvor proteiner af animalsk oprindelse i stigende grad erstattes af vegetabilske alternativer.

– Sverige har alle muligheder for at blive førende inden for bæredygtig produktion af proteinafgrøder og udvikling af innovative og klimavenlige madvarer fra dem. I dag er de innovative vegetabilske fødevarer på butikshylderne normalt af importeret oprindelse, siger Lina Svanberg, forsker på RISE "Jordbruk och livsmedel"-enhed og leder af projektet.

Sød lupin kan erstatte soja
Hendes forskningskollega Fredrik Fogelberg mener at sød lupin vil udgøre en god erstatning for den importerede soja, der anvendes i alt fra "steaks" til drikkeprodukter.

– Dyrkning af soja har været afprøvet i Sverige i flere år, men afkastet er meget lavere, end man kan få i varmere lande, og derfor kan det ikke konkurrere med importerede sojabønner. Sød lupin er i de seneste årtier blevet raffineret til en velsmagende fødevarebønne med den samme høje proteinindhold som soja, 40-45 procent, siger Fredrik Fogelberg.

Anvendes til foder
Sød lupin (ikke at forveksle med den ikke-spiselige havelupin) og hestebønner har hidtil hovedsageligt været anvendt til dyrefoder.

Projektet vil kræve arbejde for at forfine de to bælgfrugter, skabe fødevareingredienser af dem med samme høje funktionelle egenskaber soja har, og engagere svenske landmænd i at dyrke råvarerne. Demonstrationsmarker vil blive anlagt flere steder i Sverige, mens man samtidig vil arbejde med råvarebehandling, produktudvikling og kommercialisering af færdige produkter.

Det vil blive en udfordring
Forskerne er opmærksomme på, at det vil være en udfordring at skabe nye fødevarekoncepter, gøre dem kendte og opnå accept for dem blandt forbrugerne.

– Vi vil forankre vores udvikling i hele fødevarekæden og samtidigt arbejde i operationelle grupper for at sikre konceptets anvendelighed, kvalitet, sikkerhed og muligheder på markedet, siger Lina Svanberg.

I projektet "MegaLegumes - svenska proteingrödor som industriråvara" samarbejder RISE med Nordisk Råvara AB, Hushållningssällskapet Väst, Lantmännen Ceralia AB, So Fungy! og Veggi Sverige AB. Projektet løber frem til 2019 og er finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne gennem landbrug. RISE er ejet af den svenske stat.

Foto: RISE

GS
Print Send