FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Udvikler ny metode til udvinding af naturlig blå farve

Forbrugerne efterspørger naturlige farver, men der findes ikke en stabil naturlig blå farve på markedet. Det fastslår Teknologisk Institut i sit seneste AgroTech-nyhedsbrev. Instituttet har sammen med en række partnere udviklet en ny skånsom oprensningsmetode til ekstraktion af blå farve fra spirulina alger. Produktet er testet af i flødeis i samarbejde med Premier Is med et flot naturligt blåt produkt som resultat.
30.06.17: Naturens egne farver har sjældent de samme egenskaber som de syntetiske. Farvetonen ændres over tid ved påvirkning fra lys, varme eller pH-ændringer, og her er blå farve ifølge instituttet en særlig udfordring. Ved produktionen af is pumpes der store mængder luft ind i ismassen, hvilket skal få de nuværende kommercielle naturlige blå farver til at blive gråblå og kedelige.

Premier Is, Caldic Ingredients Denmark, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi (Syddansk Universitet) og Teknologisk Institut er derfor gået sammen om at udvikle en metode til produktion af en stabil naturlig blå farve ud fra et blåt proteinkompleks (phycocyanin) fra spirulina alger.

Produktudviklingschef Jørgen Sølvhøj fra Premier Is beskriver situation således: – Alle is skal jo ikke være blå, men nogle gange vil vi gerne lave noget sjovt rettet mod børn uden at gå på kompromis med det naturlige. Forbrugerne vil den vej, og vi bruger jo i forvejen naturlige ingredienser som fløde og sukker. Eksisterende kommercielle naturlige blå farver løser ikke opgaven, da de ikke giver en klar blå farve.

Ny metode til ekstraktion af farve fra spirulina alger
Teknologisk Institut har i projektet udviklet en ny oprensningsprocedure til det blå proteinkompleks fra spirulina algerne. Ekstraktionen og oprensningen oplyses at være så skånsom, at det blå proteinkompleks ikke nedbrydes. Metoden er efterfølgende opskaleret på Syddansk Universitet, som har leveret testmængder af den blå farve til applikationsforsøg. For at undersøge betydningen af den fysiske form af farven blev der lavet forskellige fysiske udgaver af farven.

Specialist Hanne Bjørn Høiby fra Teknologisk Institut forklarer tilgangen: – Vi lavede forskellige udgaver af den naturlige blå farve; et rent ekstrakt, et spraytørret pulver og en flydende formulering. Applikationsforsøg skulle sidenhen vise, at den spraytørrede blå farve fungerede bedst. Ved spraytørring blev farven opkoncentreret og gav den rette intense farve uden at påvirke isens smag og konsistens.

Flotte blå flødeis
De forskellige former af den naturlige blå farve fra spirulina blev i testet op imod en eksisterende kommerciel blå farve i flødeis på pilotanlæggene hos Premier Is. Forsøgene viste, at den spraytørrede udgave af det blå proteinkompleks fra spirulina fungerede bedst i forhold til at ramme farven i sammenligning med flødeis produceret på importeret naturlig blå farvestof.

Produktudviklingschef Jørgen Sølvhøj fra Premier Is uddyber: – Vi er i projektet lykkedes med at få udvundet den blå farve fra spirulina, vi har testet det, og det virkede glimrende. Vi skal dog arbejde videre på stabiliseringen af farven. Det spraytørrede pulver gav den bedste farve, men i en opskaleret isproduktion er farvepulver ikke praktisk. Vi skal gerne lykkes med en flydende form.

Partnerkredsen oplyser, at man nu leder efter kommercielle samarbejdspartnere til færdigudvikling og kommercialisering af det naturlige blå farvestof. Projektet var i øvrigt støttet af Højteknologifonden.

Foto: Teknologisk Institut

GS
Print Send