FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Insekter og myndighederne

Der skal ikke være nogen smuthuller i loven om insekter som fødevarer i Sverige, lyder det fra den svenske myndighed, Livsmedelsverket, der står fast på, at salget af insekter som mad ikke er tilladt i Sverige. EU-loven, der forbyder salg, præciseres ved årsskiftet. Den danske Fødevarestyrelse har fortolket anderledes, men peger også på, at EU-reglerne vil blive præciseret.
11.12.17: Hos Livsmedelsverket understreger man, at det har været forbudt at sælge insekter som mad i EU og Sverige i 20 år, idet insekter klassificeres som såkaldte nye fødevarer og derfor skal godkendes i henhold til en bestemt EU-proces.

Formålet med lovgivningen er at beskytte forbrugerne mod ukendte farer som allergier, giftstoffer og infektioner. Hvis en virksomhed ønsker at sælge insekter som mad, skal de fremlægge videnskabelig dokumentation, der viser, at forbrugerne ikke udsættes for risici. Først når der er tilstrækkelig beslutningsgrundlag, kan fødevaren godkendes til salg i hele EU.

– Vores opgave er at arbejde for at ingen vil skal blive syge fra fødevarer. Da hensigten med EU-lovgivningen er så klar, har vi valgt ikke at åbne op for alternative fortolkninger - forbrugernes sundhed og sikkerhed går først, siger Annica Sohlström, generaldirektør for Livsmedelsverket.

Ved årsskiftet præciserer EU-lovgivningen insekter som nye fødevarer. Sveriges holdning om ikke at tillade hele insekter som mad støttes ifølge Livsmedelsverket af de fleste EU-lande og bliver styrket med den nye EU-forordning, som træder i kraft i 2018.

På menuen i Danmark
På trods af EU's forbud sælges fødevarer og produceres med insekter i nogle EU-lande. Dette skyldes det faktum, at den nuværende lovgivning ikke har været tilstrækkelig klar, og et smuthul i loven har betydet, at der har været plads til fortolkning. Og set med svenske briller er det, hvad Danmark har gjort.

Hos den danske Fødevarestyrelse slår man i sit informationsmateriale fast, at EU’s novel food regler betyder, at fødevarer, der ikke har været konsumeret i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997, skal risikovurderes og godkendes inden markedsføring. Samt at ingen insekter opfylder kriteriet om, at de har været konsumeret i nævneværdigt omfang, og derfor således skal risikovurderes og godkendes efter novel food reglerne, før de må markedsføres i EU.

– Der er dog en juridisk uklarhed i den eksisterende novel food forordning med hensyn til, om hele dyr er omfattet. Det skyldes, at reglerne ifølge kategorierne i forordningsteksten omfatter levnedsmiddelingredienser ”isoleret fra dyr”, hvilket ifølge Fødevarestyrelsens juridiske vurdering ikke kan siges at omfatte ingredienser, der består af hele dyr, lyder det. Og det er altså forklaringen på, at de danske myndigheder i øjeblikket tillader markedsføring af insekter som fødevarer i Danmark, såfremt der bruges hele dyr.

Fødevarestyrelsen er dog enig med sin svenske myndighedskollega i, at de opdaterede EU novel food regler, som vil finde anvendelse fra 1. januar 2018, vil gøres det juridisk klart, at hele dyr, herunder hele insekter, også er omfattet af novel food reglerne. Dog er der så den nævnte overgangsordning for produkter, som var lovligt markedsført før den 1. januar 2018.

Foto: Fødevarestyrelsen

GS
Print Send