FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Insekter og udbyderne

Svenske myndigheders beslutning omkring insektbaseret mad risikerer at udrydde en industri med stort potentiale. Det mener i hvert fald Livsmedelsföretagen, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for fødevareindustrien Sverige, og man kigger mod Danmark og Finland, hvor myndighederne har valgt at fortolke EU-lovgivningen på en anden måde.
11.12.17: Den svenske myndighed på området, Livsmedelsverket, der svarer til den danske Fødevarestyrelse, meddelte onsdag, at man ikke vil tillade salg af insekter som madvare. Dette på trods af at det allerede er tilladt i flere andre EU-lande, herunder Danmark og Finland. – Beslutningen truer fremtiden for svenske insektvirksomheder og strider imod den nationale fødevarestrategiens mål om at styrke den svenske fødevaresektor, lyder det fra Livsmedelsföretagen.

Organisationen peger i en pressemeddelelse også på, at flere EU-lande har valgt at fortolke EU's nye fødevareforordning fra 1997 således at man i dag tillader hele insekter som fødevarer. Og at dette har ført til, at insektindustrien vokser stærkt i både Danmark og Finland.

– I de nye EU-regler, som træder i kraft ved årsskiftet, bliver det tydeliggjort, at det vil kræve en risikovurdering også for hele insekter, men de lande, som i dag godkender denne fødevare får en overgangsperiode frem til 2020. Man vil altså kunne fortsætte med at sælge insekter som fødevare i disse lande i overgangsperioden, forudsat at en ansøgning om godkendelse i den periode gælder som i alle tilfælde gælder overalt i EU, påpeger man.

– Vi beklager, at den svenske fødevaresikkerhedsautoritet endnu en gang vælger en mere restriktiv fortolkning af EU-lovgivningen end flere af vores vigtigste konkurrencelande. Finlands ændrede insektlinie tidligere i efteråret har allerede ført til en ekstremt hurtig vækst i branchen, og Danmark er endnu længere fremme. Det tog har Sverige valgt ikke at stå på med Livsmedelsverkets beslutning, og vi synes det er dybt uheldigt, siger Anders Canemyr, fungerende formand for Livsmedelsföretagen.

Ni svenske insektvirksomheder startede for nylig industriforeningen "Insektsföretagen". Formålet er at lette arbejdet med at etablere et klart regelsæt for spiselige insekter og sikre, at det er en sikker mad.

– Vi er meget overraskede og skuffede over beslutningen, eftersom vi havde en lang og produktiv dialog med Livsmedelsverket i efteråret, med den begrundelse, at flere europæiske lande har accepteret hele insekter som mad. Sverige står nu alene i Norden for en fortolkning, der kan medføre, at flere af vores medlemsvirksomheder er tvunget til at flytte til udlandet. Vi glæder os dog over Livsmedelsverket opfordring til at fortsætte dialogen og håber, at de ønsker at være involveret, og støtte vores bestræbelser på at udvikle en sikker og klimavenlig mad, siger Ellen Gellerbrant, talsmand for Insektsföretagen og grundlægger af Hakuna Mat.

I Danmark satte eksempelvis Irma allerede i foråret insekter på menuen, se evt. omtalen her

Foto: Hakuna Mat

GS
Print Send