FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Bananen er en af madspildets største skurke

Syv produkter tegner sig for næsten halvdelen af alt spild af frugt og grøntsager i en butik, viser en undersøgelse foretaget af forskere ved Karlstads Universitet i Sverige. Der er et stort potentiale for at reducere spild ved at fokusere på disse produkter.
04.01.18: – For butikker kan det være rentabelt at bruge mere personaletid til foranstaltninger, der reducerer frugt- og grøntspild i butikken, hvilket sparer både penge og miljø, siger Lisa Mattsson, ph.d.-studerende på Vipp Forskarskola på Karlstad Universitet.

I dag koster madspild samfundet meget både i tab af jordens ressourcer og økonomisk. Og med en stigende befolkning skal alle aktører i samfundet - virksomheder, myndigheder og privatpersoner - blive bedre til at håndtere fødevarene for at reducere mængden af spild, mener de svenske forskere.

Få produkter tegner sig for halvdelen af spildet
Selv om butikkernes andel af spildet er mindre end i husholdningerne smides store mængder fødevarer ud hvert år. I undersøgelsen er spild af frugt og grøntsager i tre store butikker blevet analyseret ud fra kvantitet, økonomisk omkostning og klimapåvirkning.

Resultatet viser, at syv frugter og grøntsager forårsager den største del af spildet, både hvad angår mængde, omkostninger og klimapåvirkninger. De syv produkter er banan, æble, tomat, salat, peberfrugter, pærer og druer. Disse produkter repræsenterede næsten 50 procent af omkostningerne ved spild i butikken, og derfor er der ifølge forskerne et stort potentiale, hvis arbejdet med reduceret spildet kan fokuseres omkring disse produkter.

Spildreducerende tiltag er rentable
Størstedelen af spildomkostningerne, 85 procent, tegner selve produkterne sig for, mens omkostninger til affaldshåndtering, der involverer tømning og bortskaffelse, udgør ca. 6 procent af omkostningerne. Arbejdstid for at fjerne produkter fra hylderne, registrering af spildet og at smide produkterne ud tager tid fra personalet og tegner sig for 9 procent af de samlede omkostninger.

– Da medarbejderens tid står for en forholdsvis lille andel i forhold til produkterne selv, kan der være et potentiale i at øge arbejdstiden for at reducere mængden af produktspild. En costbenefitanalyse viser, at hvis butikkerne vil fordoble den tid medarbejderne bruger på spildreducerende tiltag, så svarer det til omkostningerne ved en reduktion på 10% af spild fra frugt og grønsager, påpeger de svenske forskere.

Undersøgelsen af frugt- og grøntsagsspild i butikken er blevet offentliggjort online i tidskriftet Resources, Conservation and Recycling. Forfattere er Lisa Mattsson, Helén Williams og Jonas Berghel, forskere ved Karlstad Universitet.

Foto: Karlstad Universitet

GS
Print Send