FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Langsigtet overlevelsesstrategi for EUs bier

Medlemmerne af Europa-Parlamentet opfordrer EU og medlemslandene til at investere mere i beskyttelse af biers sundhed, bekæmpe forfalsket honning og støtte biavlerne og fremlægger en langsigtet overlevelsesstrategi for bier i hele EU.
12.03.18: EU har brug for en omfattende, langsigtet strategi til at forbedre biernes sundhed og genopbygge bibestanden. Det fastslår Parlamentet i en beslutning, der den 1. marts blev stemt igennem med 560 stemmer for, 27 imod og 28 blanke stemmer. Til dette formål ønsker man:

en handlingsplan på EU-niveau til at bekæmpe biers overdødelighed,
avlsprogrammer, der skal øge biernes modstandsdygtighed over for invasive arter som f.eks. Varroa-miden, den asiatiske gedehams eller den amerikanske bipest,
mere forskning til at udvikle innovativ bi-medicin og gøre den mere tilgængelig,
•  et forbud mod alle pesticider, hvis negative påvirkning af biernes sundhed er blevet videnskabeligt bevist, inklusive neonikotinoider, og sikre alternativer for landmændene, samt
•  en avanceret varsling om sprøjteperioder for afgrøder for at undgå at skade bierne.
  
Øget støtte til biavlerne og promovering af birelaterede produkter
MEP’erne mener at EU bør øge budgettet til de nationale biavlsprogrammer med 50% og oprette et særligt støtteprogram for biavlerne i EU som en del af EU’s landbrugspolitik efter 2020. Og de foreslår også en kompensation for tab af bikolonier.

EU-landene bør gøre mere for at informere offentligheden, herunder især børn, om fordelene ved at spise honning og den terapeutiske virkning af birelaterede produkter, udtaler MEP’erne.

Stop for import af falsk honning
For at sikre, at importeret honning lever op til EU’s høje standarder, skal grænsekontroller og kontroller inden for det indre marked harmoniseres, al importeret honning skal testes og kravene til sporbarheden strammes, lyder det endvidere fra MEP’erne. De vil også have EU-Kommissionen til at udvikle procedurer for laboratorietests, der er mere effektive, og opfordrer medlemslandene til at indføre hårdere straffe for dem, der overtræder reglerne.

Honning og andre birelaterede produkter skal betragtes som “følsomme” i handelsforhandlinger med ikke-EU lande eller endda helt udelukkes fra forhandlingerne, står der endvidere i beslutningen.

I forbindelse med vedtagelsen sagde ordfører Nobert Erdős (EPP, Ungarn): “Vi må gøre vores ypperste for at beskytte vores honning og bier, da 76% af fødevareproduktionen i Europa afhænger af bestøvning, hvilket gør bierne uundværlige for vores fødevaresikkerhed. Parlamentet har i dag foreslået en overlevelsesstrategi for vores bier og biavlere og en plan, der skal øge gennemsigtigheden for vores forbrugere ved at erstatte den nuværende, vildledende og derfor uacceptable mærkning ”Blanding af EU- og ikke-EU honninger” med en klar indikation af, hvilke lande honningen kommer fra - inklusiv procentandelene for de forskellige honninger, der indgår i det færdige produkt. Nu er det tid til, at EU-Kommissionen og de nationale regeringer fører vores forslag ud i livet, så vores bier og biavlere igen kan trives.”.

Verdens næststørste producent
Baggrunden for beslutningen er at omkring 600.000 biavlere i EU producerer 250.000 tons honning hvert år, hvilket gør EU til verdens andenstørste producent efter Kina. De største producenter i EU i 2016 var Rumænien, Spanien og Ungarn, efterfulgt af Tyskland, Italien og Grækenland.

EU importerer omkring 200.000 tons honning, fortrinsvis fra Kina, Ukraine, Argentina og Mexico. Tests udført af Kommissionens Fælles Forskningscenter har vist, at 20% af prøverne taget ved EU’s ydre grænser eller på importørernes områder ikke respekterer EU’s standarder.

Foto: Europa-Parlamentet

GS
Print Send