FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Vildsvinehegn skal beskytte dansk svineeksport

Vildsvinehegn skal beskytte dansk svineeksport

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en række initiativer, som skal medvirke til, at den afrikanske svinepest ikke når danske svinebesætninger. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande lukke. Landbrug & Fødevarer og landet største eksportør bakker op.
22.03.18: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil ikke løbe nogen risiko, når det kommer til den berygtede afrikanske svinepest, som senest er fundet i Tjekkiet. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en række initiativer, som skal forhindre afrikansk svinepest i at nå til Danmark.

Et af initiativerne er at opsætte et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Samtidig hæves bødestørrelsen væsentligt for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Det kan for eksempel være ved utilstrækkelig rengøring af dyretransportere, ulovlig indførsel af fødevarer eller ulovlig fodring med madaffald.

– Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 mia. kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke. Et hegn vil både holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ved udbrud i Danmark af afrikansk svinepest i vildsvin eller i en svineproduktion vil al eksport til tredjelande lukke i en periode. Årligt eksporteres der for 11 mia. kroner til tredjelande. Eksporten til andre EU-lande vil ikke blive berørt med undtagelse af det ramte område i Danmark. I alt er den danske svineeksport på 30 mia. kroner årligt.

Vi har ikke råd til at lade være
Hos Landbrug & Fødevarer arbejder man på ethvert tænkeligt spor, der kan minimere risikoen for et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

– Det vil ramme os ekstremt hårdt. Alene i de første tre måneder taler vi om milliarder i tabt eksport. Og det stopper ikke der. Der kan gå lang tid, før alle lande igen åbner op for dansk grisekød, og i mellemtiden risikerer vi at miste betydelige markedsandele. Vi taler om store tab for erhvervet med mærkbare konsekvenser for landets samlede økonomi, lyder det fra Jens Munk Ebbesen, veterinærdirektør i Landbrug & Fødevarer.

– Vi bakker op med alt, hvad vi kan. Vi skal ikke have vildsvin ind i Danmark med det nuværende trusselsbillede, og det er nødvendigt at supplere jægerne og lodsejernes indsats med et vildsvinehegn. Vi har ikke råd til at lade være, siger han.

Initiativerne får også ros hos Danmarks største eksportør af grisekød, således siger Danish Crowns CEO Jais Valeur:

– Desværre er afrikansk svinepest en reel trussel mod hele den danske produktion af grise. Og det kan virke voldsomt med et hegn langs grænsen, men der kan nærmest ikke gøres nok for sikre Danmark mod en sygdom, som dyrene vil lide under. Derfor er vi meget tilfredse med Miljø- og Fødevareministeriets omfattende initiativer for at beskytte den danske eksport af grisekød og ikke mindst de tusindvis af arbejdspladser på danske slagterier.

Arkivfoto: FOODobserver©

GS
Print Send