FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Forbrugerne er saltglade men åbne for produkter med reduceret saltindhold

Kun få forbrugere er villige til at ændre deres saltindtag, men de fleste er dog åbne over for at prøve saltreducerede produkter. Det viser en ny rapport som er udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.
13.04.18: Langt størstedelen af salt i kosten kommer fra forarbejdede fødevarer, og det er blevet fastslået, at forhøjede niveauer af natrium-salt øger risikoen for et for højt blodtryk, der kan føre til hjertekarsygdomme. Det er dokumenteret, at sænkning af saltindtagelse reducerer blodtrykket. Som følge af et øget sundhedsfokus, giver salt i maden anledning til bekymring, og industrien opfordres til at reducere mængden af salt i fødevarer. Det påpeger DCA i sit seneste nyhedsbrev.

Spørgsmålet er så, om forbrugerne er motiverede for at købe saltreducerede fødevarer. Det har forskere fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet undersøgt på opdrag af Fødevarestyrelsen, og resultaterne er udgivet i DCA-rapporten ”Salt og forbrugervalg – om forbrugernes forhold til salt i maden”. Undersøgelsen er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet som en del af Aarhus Universitets aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Rapporten undersøger forbrugernes villighed til at købe saltreducerede fødevarer, og er baseret på resultaterne fra to undersøgelser; en web-baseret undersøgelse med 1030 deltagere og et butikseksperiment med 190 deltagere. Desuden blev der foretaget kvalitative interviews.

Mærkning hjælper lidt
Resultaterne viser, at kun få er villige til at ændre deres saltindtag. Samtidigt er de fleste dog åbne over for at prøve saltreducerede produkter. – Hvis sådanne produkter skal mærkes, så bør mærkningen gå ud på, at produktet lever op til Fødevarestyrelsens vejledende saltmål, ikke at varen har et reduceret indhold af salt, hedder det fra forskerne.

Resultaterne i butikseksperimentet tyder ifølge undersøgelsen også på, at en sådan mærkning muligvis vil kunne flytte lidt af salget, dog kun for nydelsesprodukter som for eksempel chips, kage, kiks og cornflakes. I rapporten anbefales det desuden, at en eventuel mærkning om, at produktet følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål, understøttes af en informationskampagne.

Forbrugerne beretter, at viden om salt og tillid til en eventuel mærkning er af stor betydning for, om de ville vælge et produkt med en saltmærkning, oplyses det.

Arkivfoto: FOODobserver ©

GS
Print Send