FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Vil bringe svensk levnedsmiddelsektor op i verdensklasse

Vil bringe svensk levnedsmiddelsektor op i verdensklasse

Den svenske fødevareindustri skaber job, eksportindtægter og vækst. Nu lanceres Sweden Food Arena, hvor hele fødevarekæden samarbejder om forskning og innovation. Den svenske branche- og arbejdsgiverorganisation Livsmedelsföretagen er en af initiativtagerne til arenaen og er med i styregruppen.
21.06.18: Sweden Food Arena er en del af regeringens nationale fødevarestrategi der har sigte mod 2030. Den svenske vækstfond Tillväxtverket har afsat midler til at støtte fødevaresektoren i etableringen af den nye arena. Livsmedelsföretagen har været primus motor i arbejde med at udforme og udvikle arenaen og hvordan dens aktiviteter skal udføres.

– Arenaen er en meget vigtig samarbejdsorganisation, der giver os større muligheder for at øge forskning og innovation i fødevareindustrien. Vi i Livsmedelsföretagen ønsker at bidrage aktivt til den fortsatte udvikling og opbygning af arenaen og ser samspillet med den akademiske verden, offentligheden og andre nøglesektorer som centrale aktører i dette, siger Elisabeth Rytter, research manager hos Livsmedelsföretagen og medlem af styregruppen for Sweden Food Arena.

Arenaen har udviklet tre fokusområder, hvor man ser behov for i fællesskab at drive forskning og innovation; Sundhed og smag, Cirkulær mad samt Digitalisering og automatisering. Eksempler på visioner gennem innovation er at følge påvirkningerne af fødeindtagelse, at der tages vare på at anvende biprodukter optimalt og at automatisering og digitalisering øges i fødekæden ved hjælp af innovation og effektivitet. Sverige vil også være et førende land inden for forebyggelse af velfærdssygdomme ved hjælp af kost.

Bloombergs innovationsindeks fremhæver ifølge den nyetablerede arena Sverige som et af Europas mest innovative lande inden for sektorer som stål, skov og køretøjer. Fødevarer kommer først ind på en 14. plads. Og det ønsker Sweden Food Arena at ændre ved at blive et forum, hvor man udfører forskning og innovation til en fødevarebranche i verdensklasse.

– Vi stræber efter at placere os i top 3. Etableringen af arenaen er et vigtigt skridt. Arenaen har til formål at øge Sveriges investeringer i forskning og innovation i sektoren betydeligt. Vi ønsker at udvikle fødevaresektoren til en svensk kernesektor i verdensklasse, siger Per Arfvidsson, formand for styregruppen for Sweden Food Arena.

I forbindelse med lanceringen af Sweden Food Arena er der udgivet en rapport om levnedsmiddelsektorens udfordringer og anbefalinger til, hvilke skridt der bør tages i fremtiden for at opnå de opstillede mål. Rapporten "Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass" kan findes på arenaens hjemmeside.

Foto: Sweden Food Arena

GS
Print Send