FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Alger kan blive storindustri

– Omfattende industriel produktion af mikroalger bør erstatte store dele af importerede næringsstoffer som for eksempel marine omega-3 olier, proteiner og antioxidanter i fisk, lyder det fra algeforsker Katerina Kousoulaki ved det norske matforskningsinstituttet Nofima.
21.06.18: Forskere fra hele Norge har netop været samlet ved det norske institut for bioøkonomi NIBIO for at opsummere de foreløbige resultater i forskningsprojektet "Algae To Future". Projektet er finansieret af Norges Forskningsråd, og er det største mikroalge-projekt nogensinde i Norge.

Og resultaterne synes at være entydige. Mikroalgen kan give flere fordele i fødevareproduktionen.

– Nu har vi produceret fiskefoder med 30 procent biomasse fra mikroalger. Disse mikroalger har de essentielle aminosyrer til at opbygge protein og marine omega-3 olier som for eksempel soja mangler. Vi slipper for at tilføje disse næringsstoffer kunstigt. Mikroalgerne kommer direkte fra fotosyntesen som meget godt alt liv på jorden - og vi nyttiggør dermed en af de mest basale processer for liv og sund vækst. Vores fiskefoder er grønt, og det må vel være et sundhedstegn, siger seniorforsker ved Nofima, Katerina Kousoulaki.

Nye værdikæder
– Dette vil være en lille revolution for nutidens værdikæder, hvis fødevareproducenter får adgang til at producere store mængder her i landet. Og det er fuldt ud muligt. Det siger forskningskollega i projektet Algae To Future, Nils-Arne Ekerhovd fra Samfunns- og Næringslivsforskning AS ved den norske handelshøjskole NHH i Bergen.

Mikroalger ligger så langt nede i fødekæden som de kan. Her er ernæringsudbyttet meget større, fordi der ikke bruges energi til vækst og fordøjelse gennem andre arter. I stedet for at fodre fisk og dyr med mel og olie fra soja, raps eller palmeolie - bør pellets og andet foder tage et trin ned i fødekæden.

– Skovrydning til soja- og rapsafgrøder har selvsagt sine omkostninger i de lande vi importerer fra, men en lige så stor gevinst ved at dyrke mikroalger herhjemme er, at producenterne får kontrol med store dele af værdikæden. Mikroalger lever af CO2 og vokser ved hjælp af energi fra lys. I stedet for at frigøre CO2 ved forsendelse og produktion af foder vil mikroalgerne spise CO2, påpeger forskerne.

Hver gård sit anlæg?
– Vi har nu produceret biomasse fra CO2 på Nasjonal Algepilot Mongstad i næsten to år, og denne masse bliver testet af forskere i Algae To Future -projektet. Der bliver nu også produceret biomasse fra egen reaktor på NIBIO, siger algeforsker Dorinda Kleinegris fra UniResearch. I pilotfabrikken i Mongstad finder vi den rigtige kombination af CO2, vand og sollys. Vores model kan installeres i store eller små anlæg, som man ønsker det.

– Tænk om hver foderproducent, hver mælke- eller kødproducent kunne have deres egne små anlæg til at fremstille mikroalger til deres dyr. Det er sundt foder, der har rejst meget kort, fastslår Kleinegris.

Der er både samarbejde og god konkurrence mellem forskellige lande om hvem, der skal indtage førersædet for en industrialisering af mikroalgeproduktionen. Biobrændstoffer af mikroalger tegner ifølge forskerne også lovende i mange forsøg rundt om i verden. – Men det er i produktionen af fødevarer, vi synes at få de vigtigste sundhedsmæssige og bæredygtige resultater, påpeger de.

– Norge er storimportør i den marine industri, men også en stor fødevareproducent. Og vi har nok vedvarende energi, nok CO2 og nok vand. Så når vi finder de optimale vækstforhold, er potentialerne store, lyder det fra forskerne.

Råde Bakeri, Nøgne Ø bryggeri og eksperimentelle gårde som for eksempel Folven Gard i Stryn, er deltagerne i Algae To Future-projektet, og vil producere fødevarer af mikroalger. Det første brød er allerede bagt, og forskerfællesskabet på Nofima har allerede afprøvet mikroalger i fiskefoder.

Foto: Forsker Katerina Kousoulaki med sin fiskefoder med 30 procent biomasse / Helge Skodvin, Nofima

GS
Print Send