FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Tjek af mærkningen åbner nye markeder

Bornholms Mosteri konsulterer løbende Teknologisk Instituts eksperter indenfor fødevaremærkning for at sikre overholdelse af fødevarelovgivningen i forbindelse med produktudvikling og adgangen til nye eksportmarkeder, og ifølge instituttets seneste nyhedsbrev giver det grundlag for vækst.
26.06.18: Bornholms Mosteri har en klar strategi om vækst via salg på eksportmarkeder. Det drejer sig især om lande i EU, og det er afgørende for denne vækst, at produkterne overholder mærkningsreglerne på de pågældende markeder. Adm. direktør for Bornholms Mosteri, Morten Kolind, forklarer i nyhedsbrevet betydningen af korrekt mærkning:

– Ved adgangen til nye markeder er det afgørende for os at overholde fødevarelovgivningen. Vi skal sikre os, at oversættelsen af etiketter er korrekt, og at der er brugt de rigtige termer for det pågældende marked. Der trækker vi på ekstern hjælp fra Teknologisk Institut, siger han.

Udover samarbejdet ved eksport trækker Bornholms Mosteri også på kompetencerne ved udviklingen af nye produkter, hvor mærkningen tjekkes, inden de nye produkter lanceres.

Inddragelse af specialister giver øget sikkerhed
På Teknologisk Institut rådgiver et team af eksperter små- og mellemstore fødevarevirksomheder, forhandlere og importører i forhold til fødevaremærkning. Her sikres det, at mærkningen af færdigpakkede fødevarer overholder gældende lovgivning inden print af emballage og etiketter.

Et mærkningstjek omfatter en grundig gennemgang af, om de obligatoriske oplysninger er givet korrekt og en overordnet vurdering af, om der er en risiko for, at forbrugerne vildledes. Man hjælper også med at opbygge varedeklaration fra bunden, beregning af næringsdeklaration samt oversætte mærkningstekst til flersprogede etiketter.

– Og det giver en øget sikkerhed for os, at specialisterne fra Teknologisk Institut er inde over. Vi har gennemført et virksomhedsspecifikt kursus og fået hjælp til at implementere vores egne beregninger af næringsdeklarationer. Teknologisk Institut er fortsat løbende inde over, så vi får tilført ny viden og kvalitetssikret vores egne beregninger, forklarer Morten Kolind.

Sektionsleder for området på Teknologisk Institut, Inger Olesen, oplever en stigende interesse fra fødevareerhvervet i forhold til mærkningstjek, og hun siger: – Vi oplever, at mange fødevarevirksomheder prioriterer den relativt lave omkostning ved at få lavet et mærkningstjek op imod omkostningerne i tilfælde af tilbagekald af produkter. Det er omkostningstungt og koster også på imagefronten. Så de fleste vil hellere forebygge end rydde op bagefter.

Foto: Teknologisk Institut

GS
Print Send