FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Undersøger om særligt lys kan forbedre smagen af krydderurter

Fremtidens væksthuse kan komme til at ligne farverige lysshows, hvis resultaterne fra et forskningsprojekt på Aarhus Universitet viser, at forskellige farver af lys kan påvirke smagen i krydderurter. Det fortæller DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i sit seneste nyhedsbrev.
16.08.18: Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at anvende helt specifikke lysspektra fra LED-lamper til at skabe mere smag i krydderurter. Det kan især være relevant om vinteren, hvor der ikke er så meget sollys.

Lys består af et helt spektrum af farver. Lysets farve kan påvirke planters vækst på mange forskellige måder. Eksempelvis giver rødt lys ifølge forskerne strækningsvækst, hvilket vil sige, at planterne vokser i højden, mens blåt lys giver en mere kompakt vækst.

– Tænk bare på lyset nede i bunden af en skov, hvor planterne strækker sig efter sollyset, siger professor Carl-Otto Ottosen fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet. Han leder det nye forskningsprojekt, som har fået støtte fra Energi Fyns Udviklingsfond, og hvor det derfor især er krydderurter fra Fyn, som der sættes lys på.

Lysets farve påvirker plantens vækst
Både blåt og rødt lys påvirker bladenes spalteåbninger, hvilket er med til at regulere deres fotosyntese, hvorved planter producerer sukker.

– Vi ved fra tidligere undersøgelser i potteplanter og salat, at en stigende andel af blåt lys i forhold til rødt lys øger indholdet af sekundære indholdsstoffer, f.eks. anthocyaniner, fenoliske syrer og æteriske olier. De kan fungere som forsvar mod skadedyr eller som antioxidanter. Jo mere blåt lys, der rammer planterne - det vil sige jo mere det går over i UV-lys - jo mere energi rammer planterne. Det er derfor, at krydderurter dyrket udendørs oftere har en kraftigere smag, forklarer Carl-Otto Ottosen.

Udvikling af nye, avancerede og energibesparende LED-lamper til brug i væksthuse medfører også nye muligheder, idet man kan manipulere med lysets farver og intensiteter. Målet er at skabe planter med en mere kompakt vækst og mere intense farver i blade og blomster, og krydderurter med mere intens smag. Der mangler imidlertid systematiske sammenligninger af planternes vækst, smag og farve ved forskellige bølgelængder og lysniveau ved kontrollerede og dokumenterede klima- og lyskildeforhold. Det skal det nye projekt bidrage til at råde bod på.

Lysfarver med bedst smag
I projektet udvælger forskerne enkelte arter af krydderurter og fokuserer på planternes reaktioner ved forskellige sammensætninger af lys i lukkede systemer i tre faser af planternes produktion: spiring, vækst og afslutning.

– Det er ikke sikkert, at man behøver at skifte alle lamper, hvis man kan nøjes med at give den rigtige lyssammensætning i en mindre periode af produktionen og dermed mindske investeringerne, siger Carl-Otto Ottosen.

Ved hjælp af avanceret udstyr måler forskerne planternes fotosyntese og regulering af spalteåbningerne. Det bliver kombineret med målinger af planternes vækst, udviklingshastighed, smag og indhold af relevante stoffer. Det interessante bliver dog at måle, hvorvidt man med lyset kan skabe en anden sammensætning af plantens indhold af stoffer, herunder smagsstoffer.

– Resultaterne kan måske forberede os til en produktion i flerlagssystemer, hvilket kan bane vejen for, at det bliver lettere at dyrke krydderurter eller andre afgrøder inde i byerne - den såkaldte urban farming, siger Carl-Otto Ottosen.

Projektet er tilknyttet iFOOD Aarhus University Centre for Innovative Food Research og sker i samarbejde med det GUDP-støttede projekt Intelligent Light samt EU’s Interreg-projekt SmartGreen.

Arkivfoto: FOODobserver©

GS
Print Send