FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Ny strategi for mad, måltider og sundhed

Ny strategi for mad, måltider og sundhed

Sundhedsmærkede skoler og dagtilbud, mere maddannelse hos børn og unge, et nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed og etablering af et innovationspartnerskab, der skal fremme udviklingen af sundere, velsmagende produkter. Det er blot nogle af initiativerne i en ny strategi for mad, måltider og sundhed, der kan styrke danskernes sunde madvaner til gavn for den enkeltes livskvalitet og for samfundsøkonomien, og som regeringen fremlagde i går.
16.08.18: Næsten hvert femte barn mellem 9 og 16 år er overvægtige, og usunde madvaner – næst efter rygning – er den risikofaktor, der kan tilskrives flest dødsfald og kroniske livstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdom og kræft.

Derfor sætter regeringen nu ind med en række initiativer for mad, måltider og sundhed, der kan fremme sundheden og livskvaliteten hos danskerne. Bag regeringsstrategien står Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet.

Der er afsat 40 mio. kroner til initiativerne, der blandt andet indeholder bedre information fra myndighederne om kost og mad til de mange danskere, der dagligt bliver bombarderet med forskellige oplysninger om, hvad der er rigtig at spise.

– Vi skal som myndighed ikke bestemme, hvad danskerne spiser. Men vi skal levere information om mad og madens betydning for sundheden, så vi alle kan træffe et oplyst valg både i supermarkedet og hjemme i køkkenerne. Det har betydning både for den enkeltes trivsel og for samfundsøkonomien, hvor sundhedsudgifterne stiger i takt med at flere får livsstilssygdomme, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Udviklingen rammer samtidig skævt socialt set. Fra 2011-2014 steg andelen af børn med usunde madvaner fra 12 til 24 procent i familier med kortuddannede forældre. Det skal sammenlignes med, at børn med usunde madvaner i familier med forældre med lang uddannelse faldt fra 14 til 11 procent i samme periode.

Regeringen etablerer derfor et forsøgsprojekt på Lolland-Falster, der skal udvikle sund mad på tværs af sociale skel.

Samtidig skal regeringsstrategien understøtte, at børn og unge får de gode vaner så tidligt som muligt. Regeringen vil således styrke vejledning til forældre om gode madvaner, når barnet går fra mælk til almindelig mad.

– Vi ved, at sunde madvaner grundlagt i barndommen med stor sandsynlighed følger med ind i voksenlivet, og dermed er med til at forebygge både overvægt og en lang række forskellige sygdomme senere i livet. Derfor laver vi nu let forståelig og brugbar information, som kan bruges både i de særligt sårbare familier og til børn og voksne i en travl hverdag, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Regeringen vil dertil igangsætte en helhedsindsats i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Et af initiativerne er en ny mærkningsordning, som kan give interesserede dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser incitament til at arbejde med mad og sundhed. Den frivillige ordning giver også institutionerne mulighed for at profilere sig i forhold til sundhed.

– Den nye, frivillige mærkningsordning vil få flere dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser til at interessere sig for sund mad til børnene. Mærkningsordningen vil gøre det nemt for forældrene at få indsigt i skolernes sundhedsprofil, så de på den baggrund træffe de valg, der passer til deres familie, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Gode konkrete takter
Fra Dansk Erhverv er der ros til regeringens nye strategi, således lyder det fra organisationens markedschef Lotte Engbæk Larsen:

– Det er meget positivt, at regeringen fokuserer på maduddannelse hos børnene. Mad, smag og sundhed skal være centralt i vores børns uddannelse. Det er her de gode vaner grundlægges. Fortællingen om mad og sundhed skal forankres i hverdagslivet og gerne inspirere til fokus på fag som bager, konditor, gourmetslagter, kokke og hele convenience-området.

– Vi er også meget tilfredse med, at der skal sættes ind med oplysning over for mytedannelser om fødevarer og sundhed, som ofte florerer. Fake news er også blevet en del af debatten, hvor den ene påstand og dille afløser den anden ofte uden nogen dokumenteret effekt. Det er derfor meget positivt, at regeringen lægger op til at kvalificere debatten aktivt og synligt, så den bliver mere lødig samt udarbejdelse af et charter om formidling, siger hun.

Arkivfoto: FOODobserver©

GS
Print Send