FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Næsten alle fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

Næsten alle fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

Godt halvdelen af de mere end 84.600 fødevareprøver, som EU’s medlemslande har udtaget til pesticidkontrol i 2016, er helt fri for sporbare sprøjterester. Det viser EFSA’s årlige pesticidrapport.
27.08.18: Den årlige pesticidrapport for 2016 fra Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, viser ifølge DTU Fødevareinstituttet, at der i 50,7 procent af 84.657 analyserede fødevareprøver ikke er fundet sporbare sprøjterester. Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er i gennemsnit undersøgt for 230 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I yderligere 45,5 procent af prøverne er rester fundet, som overholder de gældende EU-grænseværdier for pesticidindhold i fødevarer. I 3,8 procent af prøverne er sprøjterester fundet, der overskrider grænseværdierne. Overskridelser er oftere fundet i prøver fra lande uden for EU, Norge og Island (7,2 procent) end i prøver fra EU lande (2,4 procent).

– EFSA bruger data fra rapporten til bl.a. at vurdere, om de pesticidrester, europæere er udsat for gennem kosten, udgør en risiko for deres sundhed - både på kort og på lang sigt. I begge tilfælde har EFSA vurderet, at de indsamlede data fra 2016 indikerer, at sandsynligheden er lav for, at en europæer eksponeres for indhold af sprøjterester, der udgør en sundhedsmæssig risiko, forklarer DTU Fødevareinstituttet.

Den fulde rapport "The 2016 European Union Report on Pesticide Residues in Food" kan findes på EFSA's website.

Arkivfoto: FOODobserver©

GS
Print Send