FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Internationale aftaler ved fødevaretopmøde

Internationale aftaler ved fødevaretopmøde

10 lande satte deres underskrift på aftaler, der etablerer internationalt samarbejde om at løse nogle af de fødevareudfordringer, som verden står over for, herunder fødevaresikkerhed, madspild og ernæring.
03.09.18: Det er en glad miljø- og fødevareminister, som fredag i forgangne uge afsluttede årets internationale fødevaretopmøde, World Food Summit – Better Food for More People, i København. For i år kom der konkrete aftaler mellem hele 10 lande om nogle af de globale fødevareudfordringer, som verden står over for.

– Det har været topmødets formål at fremme en global bevægelse med fokus på sundere mad, højere fødevaresikkerhed, madkultur og mindre madspild, og det må vi sige, at vi er lykkes med, når vi har overbevist ni andre lande om at være med som underskrivere på nogle af de helt centrale dagsordener, som topmødet har haft. Det sætter i den grad et fokus på, at verdens fødevareudfordringer er noget, som vi skal have løst i fællesskab, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

– Derfor er det fantastisk, at vi har formået at samle lande med helt forskellige økonomiske og politiske udgangspunkter om at løse nogle af verdens fødevareudfordringer for at komme i mål med FN’s bæredygtighedsmål.

De tre områder, som aftalerne berører, er:
1. Ernæring og information om fødevarer
2. Fødevaresikkerhed
3. Forebyggelse af madspild

Aftalerne etablerer en samarbejdsplatform om udvikling af nye tiltag og erfaringsudveksling. Der er særlig fokus på, at regeringerne etablerer samarbejde og partnerskaber med civilsamfundet og private aktører.

Samtidig er det aftalt, at der skal være et højniveaumøde om et år mellem landene for at udveksle information, drøfte fremskridt samt identificere nye mulige fremtidige arbejdsområder.

Underskriverne er Danmark, Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Bulgarien, Kroatien, Portugal, Kenya og Japan.

Det internationale fødevaretopmøde samlede i år over 500 mennesker på tværs af faggrupper fra 39 lande. Det helt overordnede formål med topmødet er at engagere flere i tiltag, der adresserer FN’s bæredygtighedsmål for 2030 i forhold til udfordringer med fødevarer, sundhed og miljø.

Foto: Udsnit af deltagerfoto fra 2017 / Miljø- og Fødevareministeriet

GS
Print Send