FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Etablerer ny tænketank for bekæmpelse af madspild

Etablerer ny tænketank for bekæmpelse af madspild

Alle kræfter skal sættes ind i kampen for at reducere og forebygge madspild og fødevaretab. Derfor inviterer miljø- og fødevareministeren nu til et bredt samarbejde i hele fødevarekæden.
04.09.18: Der skal i højere grad være en fagligt underbygget indsats for at reducere madspild og fødevaretab i Danmark. Derfor vil miljø- og fødevareministeren etablere et nyt offentligt-privat samarbejde i form af en tænketank med repræsentanter fra hele fødevarekæden, myndigheder og forskere.

– Hvis vi gerne vil gøre noget godt for vores miljø og vores begrænsede ressourcer, er nedbringelse af madspild og fødevaretab et rigtig godt sted at starte. Det er afgørende, at vi bliver klogere på effekten af de tiltag, vi sætter i gang, og at vi adresserer madspild og fødevaretab i hele værdikæden fra jord til bord. Jeg vil derfor arbejde på at etablere en tænketank, som skal sikre et tæt samarbejde mellem de bedste kræfter på området, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge en ny rapport om madspild fra konsulenthuset Boston Consulting Group ryger der årligt mad ud for 1.200 mia. dollar (7.700 mia. kroner) i hele verden. Det kan reduceres med 700 mia. dollar, hvis der bliver handlet på fem konkrete indsatsområder - og det vil regeringen nu arbejde videre på.

Det kommende samarbejde skal samle virksomheder, myndigheder og forskere i en tænketank, der vil kunne rådgive, selv foreslå initiativer, indsamle viden samt se på, hvordan nye indtjeningsmuligheder, forretningsmodeller og tekniske løsninger for reduktion af madspild og fødevaretab kan være en fordel for alle aktører. Helt afgørende er det ifølge Miljø- og Fødevareministeriet også, at civilsamfundet engageres bredt i dagsordenen.

Det skal blandt andet undersøges, om der er opbakning til at etablere en overordnet frivillig aftale om et fælles reduktionsmål for hele værdikæden omkring fødevarer med specifikke reduktionsmål for brancher, kategorier og led i fødevareforsyningskæden.

Der skal også være en sammenhæng med ministeriets arbejde med den kommende nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald, hvor en national målsætning er én af de ting, der skal kigges på. Miljø- og fødevareministeren er derfor også begejstret for det nyligt offentliggjorte partnerskabsinitiativ fra Salling Group m.fl. lanceret i starten af august, idet initiativet kan være en løftestang for flere virksomheder og organisationer, så endnu flere er aktive i kampen mod madspild.

Ministeriet har allerede drøftet initiativet med en række forskellige danske og udenlandske aktører, herunder Selina Juul, stifter af Stop Spild af Mad, der er ophavsmand til idéen om en tænketank om madspild, oplyses det.

Tænketanken skal være internationalt orienteret og blandt andet fremme erfarings-og videns udveksling med andre organisationer mv. Der arbejdes på at etablere et økonomisk partnerskab finansieret af både offentlige og private midler. Den private finansiering ventes at blive projektbaseret.

Miljø - og Fødevareministeriet vil afholde et åbent møde, hvor planen for arbejdet for tænketanken præsenteres, og hvor virksomheder, organisationer mv., som arbejder professionelt med forebyggelse af madspild og fødevaretab, kan deltage og melde sig ind i arbejdet.

Arkivfoto: FOODobserver

GS
Print Send