FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Smart sensorteknologi kan give bedre pølser og pommes frites

Fuld temperaturkontrol giver bedre pølser, kontrol af vandindholdet giver bedre pommes frites, og en oversigt over laksens fedtmængde giver mulighed for mere præcis differentiering i forhold til kunder.
14.09.18: I projektet SmartSensor arbejder forskere fra norske matforskningsinstituttet Nofima og den norske virksomhed Sintef Digital med at udvikle et måleapparat, der kan foretage hurtige målinger på fødevarer direkte i proceslinjen.

– Et sådant instrument vil være af stor værdi for fødevareproducenter, fordi bedre kontrol vil gøre det nemmere at håndtere svingende råvarekvalitet, og derved reducere spild. Vi har nu afsluttet udviklingen af prototype nr. 2, og denne testes i øjeblikket ude i virksomhederne, siger Jens Petter Wold, seniorforsker hos Nofima og faglig projektleder.

Bedre kontrol = øget rentabilitet
Hos Norges store fødevareselskab Nortura er det i første omgang kernetemperaturen i grillpølserne man ser mulighed for en bedre styring af. For at de skal være helt sikre at spise, skal de have en kernetemperatur på 72 grader C, men hvis temperaturen overstiger 78 grader C mister de unødvendige mængder vand, og de bliver mindre saftige og rentabiliteten af produktion falder. I dag måles kernetemperaturen på stikprøvebasis, når det er nødvendigt. Formålet med den nyudviklede prototype er at have en kontinuerlig måling og kontrol hele tiden. Hvis det konstateres, at temperaturen er forkert, kan denne automatisk justeres øjeblikkeligt.

– Til måling af kernetemperatur i hver eneste pølse når de kører gennem ovnen har været både udfordrende og sjovt. Damp, fugt, lukkede trange rum, og det at vi ikke kan se de pølser vi måler på, har gjort dette til en spændende opgave. Vi har løst dette gennem et tæt samarbejde mellem Nortura og Nofima og Sintef, siger forsker Marion O'Farrell hos Sintef.

I kartofler er der stor variation i mængden af tørstof og vand. For Findus er det vigtigt at måle vandindholdet i sine kartofler og kartoffelstrimlerne under processen med at fremstille pommes frites. Kartofler med for lidt tørstof kan sorteres fra og anvendes til andre produkter, og friteringsprocessen kan justeres optimalt med hensyn til vandindhold så kartoffelstrimlerne kan opnå den bedste sprødhed og blive gode fritter.

– I dette projekt har vi set, at vi er i stand til at måle tørstof i hver kartoffel med god nøjagtighed, og dette skal vi teste i processen nu frem til sommeren, lyder det fra forskerne.

Også laksproducenten Cermaq ønsker at undersøge, om teknologien kan bruges til kvalitetsmåling af hele laks. Dette vil åbne op for muligheder for en bedre produktionsstyring på det individuelle plan og gøre produktionen mere kundetilpasset, oplyses det.

Avanceret videreudvikling
Teknologien i prototypen er baseret på brugen af nær infrarødt lys, såkaldt NIR. Unikt for denne prototype er, at målingerne BÅDE kan gøres ekstremt hurtigt OG trænger igennem lakseskindet uden at være i kontakt med fødevaren.

– Vi har tidligere udviklet hurtige måleinstrumenter til brug på proceslinier, men disse ikke har været i stand til at trænge dybt nok ind i produkter med mørke overflader, såsom lakseskind og kartoffelskræller. Vi har også tidligere udviklet instrumenter, der kan trænge igennem sådanne overflader, men disse har krævet kontakt med fødevarer, og dermed de har været uegnede til on-line målinger i proceslinien. Med dette projekt, vi er på vej til at kombinere begge disse ønskede funktioner, og det vil kunne spare fødevareproducenterne for store beløb, siger Jens Petter Wold.

De tre selskaber, som er med i projektet, har anslået, at indførelsen af et velfungerende måleinstrument kan give massive årlige besparelser baseret på forbedret udbytte i processerne, jævn og stabil produktkvalitet, mindre spild og merværdi på markedet.

– Vi har i dag en lovende prototype, og vi håber og tror på, at det kunne blive et kommercielt produkt i sidste ende. Tomra er med som teknologiudbyder og instrumentet er baseret på dele af deres teknologi. Vi håber, at resultaterne vil være så godt, at Tomra vil kommercialisere det til gavn for fødevareindustrien konkluderer Jens Petter Wold.

Foto: Nofima

GS
Print Send