FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 

Ærter som proteinkilde i fødevarer undersøges nærmere

Ærter findes i mange afskygninger, passer godt til vores klima og er fulde af protein. Men de er gået lidt i glemmebogen. Nu skal rammerne ridses op for et nyt initiativ, der undersøger ærters potentiale som alternativ til animalsk protein i fødevarer.
24.10.18: Ærter og andre proteinafgrøder har længe været i fokus som proteinkilde i dyrefoder, og nu skal potentialet i ærter til erstatning af animalsk protein i menneskers kost undersøges nærmere. Det fremgår af det seneste nyhedsbrev fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.

Sektionsleder ved Institut for Fødevarer, Hanne Lakkenborg Kristensen, leder et nyt initiativ - PROFOOD, hvor forskere på tværs af universitetet vil ridse rammerne op for et større initiativ, der kigger på ærter som proteinkilde i fødevarer og hun siger:

– At kigge på proteinafgrøder til fødevarer er helt oplagt i forhold til den igangværende klima-dagsorden, der handler om, at vi er nødt til at finde alternativer til animalsk protein - både for at mindske klimaaftrykket fra den globale fødevareproduktion og for at kunne brødføde jordens voksende befolkning.

– Der er væsentlige klima- og miljøgevinster at hente ved at skifte fra animalske til plantebaserede proteinkilder, og forbrugerne efterspørger det i langt højere grad end tidligere. Jeg glæder mig til denne berigelse af det nordiske køkken, lyder det fra Hanne Lakkenborg Kristensen, der forklarer hvorfor valget lige er faldet på ærter:

– Ærter har en fantastisk historie i Norden og var for bare få hundrede år siden en meget mere udbredt spise herhjemme. Ærter var en vigtig proteinkilde både for datidens land- og bybefolkninger. Dengang dyrkede man også mange flere forskellige sorter af ærter, mens vi i dag næsten kun kender til tørrede flækærter, som bruges til gule ærter - og så grønne ærter, friske eller frosne, med og uden bælg. Derfor er det oplagt at kigge på, om ærter kan få en renæssance i vores kost. Ærter gror godt på disse breddegrader, har god virkning i sædskiftet og det nordiske klima giver en høj kvalitet.

Målet med PROFOOD, der bygger på en række igangværende aktiviteter på tværs af Aarhus Universitet, er at undersøge relevante aspekter af ærter og andre bælgplanter som proteinkilde for mennesker gennem hele kæden, herunder f.eks. hvilke sorter, der bedst dyrkes, hvad den optimale håndtering efter høst er, hvilken sundhedsprofil ærter har og hvad forbrugerne siger til ærtebaserede produkter, og hvordan ærtebaserede ingredienser med særlige funktioner kan indgå i stor skala i fødevareindustrien.

Forprojektet er finansieret af iFOOD Centret, der blev stiftet i 2017 som et af en række tværfaglige centre på Aarhus Universitet.

Arkivfoto: FOODobserver©

GS
Print Send